industry

نظر به اهمیت جذب نیروهای انسانی برجسته، شاخص و متناسب با فرصت‌های شغلی موجود و به منظور ایجاد ارتباط نظام‌‌مند میان دانشجویان ودانش‌آموختگان برجسته دانشگاهی با صنایع پیشرو و دانش‌بنیان، گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر( شهاب) دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به اجرای طرح بالندگی ویژه صنایع نموده‌است. در این طرح پس از نیازسنجی شرکت‌ها و صنایع در خصوص نیروهای انسانی متخصص با ایجاد نیمرخ شغلی مورد تایید شرکت‌ها، الگوی تطبیقی از دانشجویان و دانش‌آموختگان برجسته تهیه می‌گردد. درادامه، متقاضیان فرصت‌های شغلی با حداکثر تطابق، به صنایع و شرکت‌ها معرفی می‌گردند.

جهت اطلاع از روند اجرایی این طرح و ویژگی‌های آن و نحوه عقد قرارداد، یک ایمیل با عنوان " طرح بالندگی صنایع" به آدرس ایمیل ارسال نموده و در متن پیغام اطلاعات زیر را عنوان کنید:

نام شرکت – زمینه تخصص فعالیت – تعداد نیروهای موردنیاز- رشته‌های تحصیلی موردنیاز – اطلاعات تماس

ثبت نام طرح بالندگی شهاب

graduates

در راستای توجه به استعدادهای شغلی- مهارتی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد، در کنار استعدادهای علمی و تحصیلی، گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر( شهاب) دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه طرح خوشه‌بندی شهاب اقدام به طراحی و اجرای طرح بالندگی نموده است. در این طرح، دانشجویان و دانش‌آموختگان عضو خوشه‌بندی می‌توانند ثبت‌نام نموده و پس از تکمیل پرسشنامه‌های تخصصی در چهار نشست اقدام نمایند. پس از بررسی و تحلیل داده‌ها، کارنامه تحلیلی در رابطه با شخصیت شغلی و مهارتی تهیه و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. همچنین مطابق با الگوهای به‌دست آمده، در صورت درخواست صنایع برجسته و شرکت‌های معتبر، نسبت به معرفی متقاضیانی که حداکثر تطابق با الگوهای موردنیاز شرکت‌ها را دارند، اقدام می‌گردد.

ثبت نام طرح بالندگی شهاب

student

در راستای توجه به استعدادهای شغلی و اهمیت افزایش توان اشتغال‌پذیری، گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر( شهاب) دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به اجرای طرح بالندگی شهاب ویژه دانش‌آموزان نموده‌است. مسلماً توجه به استعدادهای دانش‌آموزان و اهمیت انتخاب رشته‌های تحصیلی مطابق با توانمندی‌های مهارتی- شغلی، پیش از ورورد به دانشگاه می‌تواند دیدگاه وسیع‌تری نسبت به انتخاب رشته‌های تحصیلی فراهم آورد. همچنین با توسعه خودآگاهی نسبت به توانمندی‌های فردی، موفقیت‌های شغلی آینده‌ی فرد را تضمین نماید. در این راستا، شهاب دانشگاه فردوسی مشهد مفتخر است تا به طور ویژه برای دانش‌آموزان شهر مشهد این طرح را اجرا نماید.

جهت اطلاع از روند اجرایی این طرح و ویژگی‌های آن و نحوه شرکت در آزمون‌های مربوطه، یک ایمیل با عنوان " طرح بالندگی دانش‌آموزان" به آدرس ایمیل ارسال نموده و در متن پیغام اطلاعات زیر را عنوان کنید:

نام و نام خانوادگی دانش‌آموز- رشته تحصیلی - مقطع - معدل - نام محل تحصیل - شماره تماس

ثبت نام طرح بالندگی شهاب