nezarat


نظارت و ارزیابی دانشگاه، چگونگی تاثیر نتایج ارزیابی دانشجویی از عملکرد اعضای هیات علمی را اعلام کرد.

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه در گزارشی، با تأکید بر تأثیر بلند مدت نتایج ارزیابی دانشجویی از اعضای هیأت علمی در ارتقای سطح کیفیت آموزشی دانشگاه، از دانشجویان برای شرکت فعالانه در این ارزیابی‎ها دعوت کرد.

در این گزارش آمده است:
در مطالعه‎ای که توسط مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه انجام شده است حدود 50 درصد از دانشجویان بر این باورند که نتایج ارزیابی از عملکرد مدرسان بی فایده بوده و بهره‎برداری مشهودی از آن نمی‎شود.

این در حالی است که یافته‎های حاصل از نتایج ارزیابی دانشجویان، هر ساله در موارد متعددی مانند ارتقا، تبدیل وضعیت، تمدید قرارداد، فرصت مطالعاتی و انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه مورد استفاده قرار می‎گیرد. ضمن این که ارزیابی دانشجویان پیامدهایی از قبیل تذکر شفاهی    (تدکر توسط مدیر گروه، معاون آموزشی دانشگاه و یا معاون آموزشی دانشگاه)، تذکر کتبی توسط معاون آموزشی دانشگاه (بدون درج در پرونده و با درج در پرونده)، هدایت و راهنمایی مدرسان به سمت درسی که توانایی ارایه با کیفیت تری دارند، جلوگیری از تدریس مدرسان مدعو و برگزاری جلسات تخصصی و کارگاه‎های آموزشی را نیز به همراه دارد.

باید توجه داشت که فرایند ارتقای کیفیت و بهبود عملکرد مدرسان نیازمند زمان بوده و عملکرد اعضای هیأت علمی باید در  چند نیمسال و براساس ماهیت دروس و دیگر عوامل سنجیده و قضاوت شود و بنابراین باید گفت ارزیابی‎های انجام شده توسط دانشجویان قطعأ  تأثیر بلند مدت در ارتقای سطح کیفیت آموزشی دانشگاه دارد.

گزارش قسمتی از بهره‎گیری مجموعه مدیریتی دانشگاه فردوسی مشهد از نتایج ارزیابی، در سایت نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه و در قسمت تشویق و تذکر قابل مشاهده است.