کارگاه های پیش رو

 

                                                                                  کارگاه های پیش رو
                                                                               کارگاه های برگزار شده

3کارگاه آموزشی «مهارت‌های ارتباط مؤثر» 

 

کارگاه آموزشی «مهارت‌های ارتباط مؤثر» ویژه اعضای هیات علمی پیمانی توسط مرکز آیس دانشگاه برگزار شد.

کارگاه آموزشی « مهارت‌های ارتباط مؤثر » از مجموعه دوره‌های آموزشی 80 ساعته طرح ارتقای شایستگی‌های تدریس اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه در روز پنج شنبه اول اسفند ماه 1398 به مدت 4 ساعت توسط مرکز آموزش، یادگیری و سنجش (آیس) در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در بخش اول، آقای دکتر سید محسن فاطمی عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد و مدير ميز آمريكاي شمالي دانشگاه به عنوان مدرس کارگاه، مطالبی را در زمینه انواع ارتباط، نحوه برقراری ارتباط موثر،موانع برقراری ارتباط موثر در سازمان و کلاس درس ارئه نمودند. بخش دوم نشست نیز به بحث و پرسش و پاسخ در زمینه ارتباط موثر با فراگیران و همکاران سازمانی اختصاص یافت.

 

 2

زیر مجموعه ها